amp; Blazer BREASTED DOUBLE Rich Royal God komikk med en ufrivillig tragikomisk dimensjon