Spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser relatert til eget selvbilde er et stort problem blant ungdom i Norge. På tross av at problemet er velkjent, er det dessverre vedvarende. Problemet stammer delvis fra substansløs populærkultur mange ungdommer daglig utsettes for. Det er verken mulig eller ønskelig for myndighetene å forby populærkultur som bryter ned ungdoms selvbilde, og følgelig må en finne andre måter å løse problemet på.

For at ungdom skal klare å unngå at hverdagsunderholdningen deres danner grobunn for psykiske lidelser, tror jeg de trenger hjelp fra to parter: seg selv, og sine foreldre.

Det unormale blir normalt

Alle vurderinger en gjør av seg selv, og synet en har på sine omgivelser avhenger av hvilke referansesystemer man har. Slike referansesystemer utvikles over tid som en konsekvens av hva en eksponerer seg selv for, og blir eksponert for. I hverdagen til unge nordmenn er det to viktige faktorer en blir eksponert for: menneskene en omgås og media, deriblant internett. Hva en mener om seg selv og det rundt seg er altså i stor grad et produkt av disse to faktorene.

Mediene unge mennesker oppsøker er i stor grad de såkalte sosiale. Her følger unge mennesker kjendiser, modeller og andre mennesker som er alt annet enn vanlige. Problemet er at når en eksponerer seg selv for dette over tid, så vil disse idolene etter hvert fremstå som normale. Følgelig sitter en med et referansesystem der det ikke er noen forskjell på det ekstraordinære, nesten fiktive, og det hverdagslige. Dette er jeg ikke den første til å påpeke. Det store spørsmålet er hva som kan gjøres med dette. Løsningen er neppe å forby blogg, Facebook, Instagram og Twitter.

Topper langermet amp; STRIPE Samsøe Samsøe NOBEL Viktig og verdifullt

Samsøe STRIPE amp; langermet NOBEL Samsøe Topper Jeg tror det er altfor mange unge som ikke er bevisst hva de, helt grunnleggende sett, anser som viktig og verdifullt. Om unge flest tenker seg om, er forhåpentlig ikke svaret på hva som betyr noe i livet en speiling av kategoriene på bloggen fotballfrue.no (antrekk, fashion, trening og skjønnhet). Siden ungdom på nett i stor grad selv velger hvilke personer de eksponerer seg for, blir det essensielt at de er bevisste på hva som er viktig for dem.

Har en et bevisst forhold til hva en anser som grunnleggende verdifullt, kan en bruke det som retningslinjer for hvilken informasjon og inntrykk man vil eksponere seg for. Følgelig kan en oppnå et sunt referansesystem forankret i ting en anser som viktig. For mange unge later det til å være omvendt: Man oppnår et usunt referansesystem ut ifra noe en (forhåpentlig) i utgangspunktet anser som uviktig.

Jeg tror det er altfor mange unge som ikke er bevisst hva de, helt grunnleggende sett, anser som viktig og verdifullt

Dessverre er det ikke fullt så enkelt, fordi mennesker rundt ungdom også ofte har tilegnet seg et uheldig referansesystem via Instagramkontoen til Paris Hilton og andre intetsigende selebriteter. Dermed skapes det en forventning om at du også så kjolen til Paris i går. Slike forventninger kan gjøre det vanskelig for ungdom å svitsje fra Super Sweet Sixteen til Dagsnytt atten.

Gi barn gode verdier

Jeg tror løsningen må være at foreldre sørger for å gi sine barn gode verdier. Fra ung alder, men dette må tydeligvis også jobbes med utover tenårene. Det kan være veldig vanskelig for unge å holde fast i referansesystemer som fraviker fra det som forventes av det sosiale miljøet. Det hele blir et slags fangenes dilemma. Alle ville hatt det bedre om en faktisk tok innover seg informasjon av reell verdi. Om en derimot er den eneste i vennegjengen som gjør det, vil en risikere å falle utenfor samtalene og «moroen».

STRIPE amp; Topper Samsøe langermet Samsøe NOBEL Likevel har jeg troen på at det er mulig å sørge for at ungdom kan tilegne seg gode referanser. Foreldre må lære barna sine å sette pris på kunnskap og betydningsfull informasjon, som strekker seg utover hvor DiCaprio drakk cappuccinoen sin i går.

Miley Cyrus og Paris Hilton kommer neppe til å sørge for at unge mennesker får et sunt verdigrunnlag med det aller første. Samtidig har unge mennesker venner som har kjendiser, og deres liv, som referanser. Unge under 18 år har ikke lappen. Da må foreldrene kjøre bilen. Foreldre burde kanskje også hatt en fastere hånd på rattet når ungdom velger hvilke referansefelt de legger seg i.